Fundusze Europejskie nadal mogą być wykorzystywane do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Większość pieniędzy przeznaczana jest na innowacje i ekspansję zagraniczną.
Najbardziej aktualne informacje na temat wsparcia programowego można znaleźć na portalu Funduszy Europejskich lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich dla swojego regionu.

Innowacje się opłacają

Do 15 grudnia trwa nabór wniosków w programie Sieć Otwartych Innowacji z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Nabór przeznaczony jest dla firm, które są zainteresowane rozwojem technologicznym i poszukują dofinansowania na różnego rodzaju innowacje. Można z niego uzyskać patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia, prawa autorskie do dowolnego oprogramowania (wyłączone są programy biurowe i księgowe, system operacyjny dla komputerów osobistych), prawa do chronionych odmian roślin, topografii układów scalonych oraz know-how.

Obecny, piąty konkurs Sieci Otwartych Innowacji ma maksymalną wartość dofinansowania 200 tys. euro. ok. 900 tys. zł, przy czym minimalna wartość dofinansowania wynosi 150 tys. zł. Przedsiębiorcy mogą również liczyć na wsparcie brokerów technologicznych w zakresie przygotowania wniosku i weryfikacji pomysłu na transfer technologii.

Na podbój globu

W październiku ruszył nabór wniosków do Programu Internacjonalizacja MŚP. Program ten pozwala firmom ubiegać się o wsparcie na rozszerzenie działalności gospodarczej za granicą. Będzie on trwał do 22 grudnia. Można je przeznaczyć na udział w zagranicznych targach lub na zakup środków trwałych w ramach przygotowania do internacjonalizacji.

Całkowity budżet konkursu wynosi 50 mln zł. Jeśli rynki docelowe znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet 550 tys. zł dla pojedynczego projektu. Jeśli jest ich więcej niż jeden spoza tego obszaru, maksymalne dofinansowanie może wynieść 800 tys. zł. Kwota wsparcia nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu i mieszczących się w zakresie określonym w regulaminie konkursu.

Sprawdź także: Design dla przedsiębiorców - https://dotacjezunii.com.pl/porady/kxml/design-dla-przedsiebiorcow.html

Dofinansowanie unijne

Dotacje na Eurogranty

Wnioski w konkursie Granty na Eurogranty programu Inteligentny Rozwój będą przyjmowane do 27 stycznia 2022 roku. Konkurs ten zapewnia wsparcie w przygotowaniu do udziału w programach europejskich. Dzięki temu polskie firmy mogą zwiększyć swoje szanse na ubieganie się o granty z programów zarządzanych przez Komisję Europejską, np. Horyzont 2020, COSME Creative Europe, LIFE to obszary, w których konkurują wnioskodawcy z całej UE.

Na konkurs przeznaczono 5 mln polskich lirów. Koszt wsparcia może wynieść nawet 280 000 zł i nie trzeba wnosić wkładu własnego. Pieniądze można przeznaczyć na sfinansowanie studium wykonalności, podróże służbowe pracowników, usługi doradcze czy organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu do realizacji.

Doradztwo i gwarancje

Biznesmax MŚP (czyli Gwarancja spłaty kredytu do 50% dostępna jest w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw z unijnego programu Inteligentny Rozwój. Można z niego skorzystać w przypadku kredytów na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej, a także projektów mających wpływ na środowisko. Dzięki poręczeniu można otrzymać dopłatę do oprocentowania kredytu. Jest to dotacja, która refunduje odsetki.

Gwarancja obejmuje 80%, a jej maksymalna wysokość wynosi 2,5 mln EUR. Gwarancja udzielana jest bez prowizji i ma charakter weksla in blanco.

Rozwiązania zostały stworzone, aby umożliwić przedsiębiorcom dostęp zarówno do kredytów inwestycyjnych, jak i obrotowych. Jest to istotne dla zachowania płynności finansowej w trudnych ekonomicznie czasach. Gwarancje Biznesmax udzielane są przez współpracujący z Bankiem Gospodarstwa Krajowego spółdzielczy lub komercyjny bank kredytujący.

Krok w stronę innowacji

Na specjalne wsparcie mogą liczyć także przedsiębiorcy, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z funduszy europejskich, a planują wprowadzenie innowacji i skorzystanie z dotacji na ten cel. Mogą je uzyskać dzięki instrumentowi STEP (We'll Test Your Experimental Project Ideas). Istnieją dwie ścieżki. Pierwsza przeznaczona jest dla firm z pomysłem na innowację, które chcą sprawdzić, czy kwalifikują się do dofinansowania z Funduszy Europejskich. Chodzi tu m.in. o Program Inteligentny Rozwój (PO IG). Aby skorzystać z tej kompleksowej usługi doradczej, należy wypełnić krótki formularz opisujący swój pomysł. Jeśli Twój projekt spełnia wymagania POIR, w ciągu kilku dni skontaktuje się z Tobą specjalista z branży. Pomysł zostanie zweryfikowany, a ewentualne elementy, które należy wzmocnić, aby móc ubiegać się o środki z programu, zostaną również odnotowane. Jeśli projekt nie jest zgodny z założeniami POIR, konsultant pomoże Ci znaleźć inne źródła dofinansowania.

Druga ścieżka przeznaczona jest dla firm, które nie mają sprecyzowanego pomysłu, ale chcą go rozwijać. Czeka na nich tzw. trener innowacji. Najpierw przeanalizuje on branżę, otoczenie i dotychczasowe doświadczenia firmy. Następnie oceni potencjał i zasoby firmy, a także kulturę innowacyjności. Następnie przedstawi rekomendacje, które nakreślą najlepsze sposoby wdrożenia innowacji w firmie. Wskaże również możliwości pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej.

Obie usługi są bezpłatne.