Teoretycznie akustyka to komfort w budownictwie, który łatwo osiągnąć. W fazie projektowania i realizacji można jednak popełnić wiele błędów. Konsekwencje tych błędów są często nieodwracalne. Warto wiedzieć, kiedy i w jakich okolicznościach może dojść do błędnych zachowań akustycznych.

Przed rozpoczęciem pracy należy poświęcić chwilę na relaks

W polskim prawie budowlanym jest bardzo mało przepisów, które dotyczą akustyki. Jednak spełnienie tych norm nie gwarantuje satysfakcji akustycznej i często może prowadzić do dodatkowych kosztów budowy. Dobra akustyka to wartość dodana, która często jest pomijana.

Akustyka w pomieszczeniach jest ważna, ponieważ może mieć duży wpływ na nasz komfort i zdrowie. Dawno temu nie wiedziano, że nadmierny hałas może mieć negatywne skutki. W łagodnych przypadkach może dojść do rozdrażnienia. Jednak w ciężkich przypadkach może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Problem ten od wielu lat jest przedmiotem zainteresowania w krajach zachodnich. Specjaliści zajmują się tam nie tylko akustyką pomieszczeń, ale także przestrzeni miejskich. Znajdują coraz bardziej kreatywne rozwiązania, które pozwalają zastąpić standardowy ekran akustyczny np. fontanną, czy szeregiem drzew z budkami dla ptaków.
Ważne jest, aby uczyć się od ekspertów z innych krajów i poszerzać naszą wiedzę.

Akustyka biura - etap projektowania

Pierwszą rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, jest lokalizacja budynku. Materiały budowlane mogą nie zapewnić wystarczającej izolacji, jeśli budynek znajduje się zbyt blisko źródła hałasu. Wtedy konieczna będzie dodatkowa warstwa izolacji, ale nie zawsze jest to oczywiste. Jeśli ten problem zostanie zignorowany, hałas będzie przenikał do budynku i denerwował użytkowników. Duży wpływ na izolację akustyczną może mieć również bliskość pomieszczeń względem siebie. Najlepiej rozmieścić pomieszczenia tak, aby pokoje o największym natężeniu hałasu nie sąsiadowały z tymi, w których oczekujemy ciszy. Częstym błędem jest nieizolowanie kanałów wentylacyjnych i instalacji sanitarnej. Problemy mogą pojawić się również wtedy, gdy nie uwzględnimy wpływu budynku na środowisko. Dobrym przykładem jest sytuacja, gdy wylot klimatyzatora został zamontowany na zewnętrznej ścianie budynku, a tuż obok niego znajdowały się budynki mieszkalne. Lepiej byłoby zamontować wylot w innym miejscu, gdyż dodatkowy tłumik akustyczny może być drogi lub niemożliwy do wykonania.

Brak lub nieodpowiednia adaptacja akustyczna to kolejny błąd, który pojawia się w fazie projektowania. Tego typu zaniedbania widać we wnętrzach, gdzie do wykończenia użyto materiałów o niskiej dźwiękochłonności. Widoczne jest to w holach budynków użyteczności publicznej, gdzie ściany i podłoga są otynkowane. Takie połączenie powoduje wydłużony pogłos, który może dawać wrażenie ciągłego hałasu i zmniejszać wyrazistość mowy. Komunikacja w takich warunkach jest utrudniona. W większości polskich sal lekcyjnych czy urzędów lub na dworcach kolejowych można spotkać takie przypadki. Rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy podjąć odpowiednie działania w fazie projektowania, a jeśli one nie wystarczą, to zastosować specjalne materiały zwiększające izolację akustyczną lub poprawiające wyrazistość mowy czy czas pogłosu. Taki asortyment może wydawać się rzadkością, jednak oferty wiodących firm z branży chemii budowlanej są bardzo rozbudowane. Przykładem jest firma Sto, która oferuje nie tylko panele akustyczne, farby akustyczne i tynki, ale także innowacyjny system paneli akustycznych.

Akustyka biura

Akustyka w biurze - etap wykonawczy

Na zaniedbania akustyczne wykonawców wpływa również brak świadomości. Budowlańcy przywiązują małą wagę do rodzaju zastosowanego materiału i sposobu montażu. Podmiany wykonawców mogą prowadzić do niezgodności między wynikami pomiarów a wartościami projektowymi. Każdy szczegół ma w tym względzie kluczowe znaczenie. Jeśli projekt określa np. zastosowanie przekładki lub opaski akustycznej, to należy ją zastosować. Jeśli ten element zostanie usunięty lub zastąpiony na etapie realizacji, może dojść do utraty właściwości izolacyjnych przegrody.

Błędem, który często popełniany jest na etapie wykonawstwa, jest niewłaściwa metoda malowania niektórych podłoży. Przykładem jest malowanie natryskowe na perforowanej płycie ściennej. Spowoduje to zatkanie porów materiału nośnego w obrębie otworów i zmianę współczynnika pochłaniania dźwięku.

Zaniedbania akustyczne mogą się zdarzyć na każdym etapie budowy. Jednym z błędów jest nieokreślenie posadowienia lekkiej ściany na podłodze pływającej, co było uwzględnione w projekcie. Innym błędem jest niestaranne wykonanie pomiędzy elementami konstrukcyjnymi, które skutkuje nieszczelnością akustyczną. Możliwa jest poprawa akustyki w biurze, dzięki ściankom akustycznym, które są dobrym rozwiązaniem tego problemu. Wykonawcy często nieprawidłowo wypełniają przestrzeń między ścianami składowymi lub całkowicie ją pomijają. Lista błędów mogłaby nie mieć końca: nieprawidłowa izolacja przeciwwilgociowa, nieprawidłowa szczelina w podłodze, niewystarczające zabezpieczenie przed hałasem uderzeniowym, niezastosowanie cichych opraw lub nieprawidłowe wykonanie itp.

Większość błędów wynika z niezrozumienia wpływu danego rozwiązania lub niedopatrzenia na akustykę wnętrza. Uniknięcie nieprawidłowości jest łatwiejsze, jeśli od początku procesu projektowania współpracujemy z akustykiem i zlecamy mu nadzór nad każdym etapem realizacji.