Chcesz wiedzieć, czy leasing samochodu to dobry pomysł przy zakładaniu nowej firmy? Jakie są wady i zalety tego rodzaju finansowania? Czy kredyt samochodowy jest lepszą opcją? Czy warto wykupić samochód po zakończeniu umowy leasingowej? Czym jest ubezpieczenie samochodu w leasingu i jak obliczyć VAT? W naszym artykule odpowiadamy na te pytania i nie tylko. Wyjaśniamy, co oferuje leasing samochodowy i na czym polega. Zapraszamy do lektury.

Jakie są korzyści z leasingu?

W Polsce głęboko zakorzenione jest przekonanie, że wszystko powinno być na własność. Zazwyczaj mówimy o mieszkaniu lub samochodzie. Istnieją jednak sposoby na "wypożyczenie" tych dóbr. Leasing to świetny sposób na finansowanie pojazdów dla firm. Aż połowa firm w Polsce to firmy "średniej wielkości", które korzystają z leasingu. Wynika to z wielu korzyści, jakie daje przedsiębiorcom leasing samochodowy, który jest zbliżony do najmu czy dzierżawy. Umowa cywilnoprawna, jaką jest umowa leasingu, podpisywana jest przez finansującego i leasingobiorcę. Leasingobiorca płaci określoną kwotę w ratach i może korzystać z samochodu przez określony czas.

Jakie są korzyści? Pierwszą jest to, że płacisz tylko za użytkowanie samochodu. Pojazd można wydać od razu po zarejestrowaniu. Nie trzeba przechodzić przez skomplikowane procedury. Proces jest uproszczony i mniej skomplikowany niż w przypadku zaciągania kredytu samochodowego. Leasingodawca zapłaci również za ubezpieczenie, a ty możesz uzyskać zniżkę do 12 procent na niektóre modele samochodów. Dostępny jest duży wybór pojazdów, w tym nowe i używane samochody osobowe i dostawcze o maksymalnej masie 3,5 tony. Wszystko zależy od potrzeb przedsiębiorcy. Leasing pozwala na skompletowanie dużej floty pojazdów.

Leasing jest formą finansowania samochodów, która ma też swój zestaw problemów. Samochód nie jest własnością przedsiębiorcy, a leasingodawcy. Leasingobiorca jest jednak odpowiedzialny za wszystkie płatności i serwisowanie związane z pojazdem. Leasingobiorca może również zostać poinformowany, że musi serwisować pojazd w autoryzowanych stacjach obsługi i wykupić ubezpieczenie za pośrednictwem określonej firmy.

Leasingowany pojazd nie może być modyfikowany (np. instalacja LPG), chyba że leasingodawca wyrazi na to zgodę. Po pewnym czasie leasingobiorca ma również prawo wykupić samochód. Firmy o silnej pozycji finansowej przyciąga leasing samochodowy, ponieważ jest to forma finansowania, która wymaga niewielkiego wkładu własnego, zwykle w granicach 10-20% wartości pojazdu. Jest to duży wydatek dla młodej firmy, ale nadal jest to lepsza opcja niż finansowanie zakupu samochodu gotówką. Gotówka jest często bardziej przydatna do wykorzystania w innych obszarach firmy na początku.

Sprawdź leasing samochodu na Vehis.pl

Ubezpieczenie leasingu samochodu

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, klient będzie musiał zapewnić dodatkowe ubezpieczenie samochodu. Taki pakiet zabezpiecza samochód przed uszkodzeniem i utratą, a także chroni zarówno leasingodawcę (przed ewentualnymi problemami z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu), jak i leasingobiorcę (przed ponoszeniem dodatkowych kosztów na naprawę uszkodzonego pojazdu). Polisa AC zazwyczaj musi znosić udziały własne i franszyzy integralne oraz wybierać opcję serwisową rozliczenia naprawy szkody, a także wymiany uszkodzonych części na oryginalne. Dodatkowo wymagana jest stała suma ubezpieczenia na czas trwania leasingu.

Warto w tym miejscu wspomnieć również o ubezpieczeniu GAP (Guaranteed Asset Protection/Gwarantowana Ochrona Auta), które chroni firmę leasingową przed stratami, jeśli samochód ulegnie wypadkowi lub zostanie skradziony. Jeśli w wyniku tych zdarzeń dojdzie do rozliczenia z ubezpieczycielem autocasco, powstaje różnica pomiędzy otrzymaną kwotą, obliczoną z uwzględnieniem spadku wartości pojazdu, a pozostałym zobowiązaniem wobec finansującego. W przypadku ubezpieczenia GAP, które nie jest obowiązkowe, różnicę pokrywa ubezpieczający.

Istnieją trzy rodzaje tego typu ubezpieczeń: ubezpieczenie fakturowe (pokrywa różnicę między wartością rozbitego lub skradzionego samochodu a kwotą zakupu samochodu; jest to najbezpieczniejsza opcja, ale najdroższa), ubezpieczenie finansowe (gwarantuje wypłatę w wysokości różnicy między wartością rozbitego lub skradzionego samochodu a pozostałym zobowiązaniem wobec leasingodawcy) oraz ubezpieczenie indeksowe (odszkodowanie stanowi z góry określony procent ubezpieczonego samochodu). Ubezpieczenie GAP działa w przypadku szkód spowodowanych przez kierowcę, a także szkód spowodowanych przez inny pojazd i jest wykupywane na cały okres leasingu.

Leasing czy kredyt samochodowy?

Alternatywą dla leasingu jest kredyt samochodowy. Jest to celowe zobowiązanie na zakup samochodu. W przypadku tej formy finansowania, kredytobiorca przez cały czas jest właścicielem pojazdu, choć banki stosują różnego rodzaju zabezpieczenia, aby zminimalizować ryzyko. Należą do nich np. przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy czy depozyt karty pojazdu. Warto jednak pamiętać, że należność z tytułu kredytu może zostać dostosowana do możliwości finansowych firmy i wypłacona wcześniej niż zapisano w umowie. Bank nie zwraca też uwagi na stan kupowanego samochodu - może być on zarówno nowy, jak i używany.

Kredytobiorca zobowiązany jest również do wykupienia polisy AC i scedowania jej na bank. Na koszt kredytu samochodowego składa się prowizja za udzielenie kredytu oraz zmienne oprocentowanie, którego wysokość zmienia się w zależności od stawki WIBOR i stałej marży banku. Dodatkowo, kredytobiorca pokrywa również wszelkie opłaty związane z zabezpieczeniem kredytu, ale w zamian może liczyć na obniżone oprocentowanie.

Jeśli chodzi o porównanie tych dwóch form finansowania samochodów, to firmy leasingowe chętnie udzielają leasingu przedsiębiorcom niezależnie od tego, jak długo prowadzą oni działalność gospodarczą, a czas trwania umowy można kształtować według indywidualnych preferencji (minimalny okres umowy leasingu na samochód osobowy wynosi 2 lata, maksymalny nie jest określony, ale średnio są to 4 lata). Wybór pomiędzy leasingiem a kredytem na samochód pozostaje jednak kwestią subiektywną - wnioskodawca powinien bowiem porównać koszty obu form finansowania, okres trwania umowy, korzyści podatkowe, kwestie własności pojazdu oraz możliwości modyfikacji harmonogramu spłat i na podstawie tych informacji podjąć odpowiednią dla siebie decyzję.

Umowa leasingu samochodu

Leasing operacyjny a leasing finansowy

Leasing operacyjny i leasing finansowy - to dwa rodzaje umów oferowanych przez firmy leasingowe. Różnią się one nie tylko konsekwencjami podatkowymi, ale także sposobem przejścia prawa własności do przedmiotu leasingu. W leasingu operacyjnym leasingobiorca może wykupić samochód po zakończeniu podstawowego okresu umowy, natomiast w leasingu finansowym własność samochodu przechodzi na leasingobiorcę automatycznie.

Bardziej preferowaną formą finansowania samochodu jest leasing operacyjny, który pozwala na korzystanie z niego w ramach prowadzonej działalności i bez ponoszenia kosztów zakupu własnego samochodu - wystarczy opłacanie czynszu leasingowego. Wykup pojazdu po leasingu nie jest obowiązkowy, ale stanowi bardzo dobrą okazję do nabycia samochodu po cenie niższej niż rynkowa. Należy też pamiętać, że standardowo umowa leasingu operacyjnego musi trwać minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji, czyli 2 lata dla samochodów osobowych (wykup wynosi wtedy ok. 19% i 1% po trzech latach).

Czy warto wykupić samochód po leasingu?

Po zakończeniu leasingu samochód może pozostać własnością leasingodawcy, ale przedsiębiorca ma również możliwość jego wykupu. Jest to bardzo dobra okazja do nabycia samochodu po koszcie znacznie niższym niż jego wartość rynkowa. Dodatkowo klient zna historię użytkowania danego samochodu, więc kupuje niezawodny i sprawdzony pojazd z pełną dokumentacją techniczną.

Transakcja może odbyć się na dwa sposoby - dla firmy lub osoby fizycznej. Zacznijmy od pierwszej opcji. Wykup samochodu z leasingu na firmę można zaliczyć do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. Cena wykupu często odbiega wartością od ceny rynkowej i nie przekracza 10 000 zł. W takiej sytuacji przedsiębiorca może wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ze względu na niską wartość samochodu. Przedsiębiorca ma prawo do częściowego odliczenia VAT, gdy zakupiony samochód będzie wykorzystywany zarówno w działalności gospodarczej, jak i prywatnie (użytek mieszany).

Zbycie samochodu firmowego traktowane jest jako odpłatna dostawa towarów, przez co opodatkowane jest stawką 23%. Niezależnie od tego, czy sprzedaż pojazdu nastąpi po miesiącu, przed czy po pół roku, należy wykazać przychód z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca po sprzedaży samochodu może mieć jednak prawo do odliczenia pozostałej kwoty VAT z faktury wykupu poprzez korektę podatku naliczonego. Jeśli wartość samochodu nie przekracza 15.000 zł, okres korekty wynosi rok - po tym okresie podatnik nie będzie uprawniony do tego typu korekty.