Polskie kredyty hipoteczne nie są tak trudne do uzyskania. Dla mieszkańców pracujących i mieszkających w Polsce pracowałby każdy bank, z którego mógłby skorzystać zwykły polski obywatel. Jednak dla cudzoziemców niepracujących w Polsce, a nawet dla obywateli polskich pracujących za granicą, polskie hipoteki są potrzebne inne podejście. W przypadku obywateli UE lub USA należy pamiętać, że polski plan hipoteczny nie uwzględnia obywatelstwa danej osoby w takim stopniu, w jakim uwzględnia on walutę ich dochodów oraz ich początkowe powiązania z Polską.

Gdzie w Polsce można uzyskać kredyt na nieruchomość

W Polsce, zgodnie z prawem, kredyty hipoteczne i waluta dochodów są identyczne - niezależnie od obywatelstwa. Hipoteka w Polsce dla cudzoziemców oferowana jest głównie w dwóch polskich bankach. Bank Pekao i banki Alior udzielają w Polsce kredytów hipotecznych w walutach obcych. Obcokrajowcy, którzy pracują w Polsce i zarabiają w złotych polskich, mogą zaciągnąć kredyt w dowolnym banku. Cudzoziemcy pracujący za granicą, którzy chcą się osiedlić, mogą jednak wybrać jeden z nich:

Bank Pekao - euro, dolary amerykańskie, funty brytyjskie, korona szwedzka i korona norweska.

Alior Bank - euro, dolary amerykańskie, funty brytyjskie

Polskie banki nie oferują kredytów hipotecznych w innych walutach niż wymienione powyżej.

Co jest potrzebne, aby uzyskać kredyt hipoteczny

  1. Numer PESEL: osobisty polski numer identyfikacyjny. Przed uzyskaniem numeru PESEL konieczne jest zamieszkanie na czas określony lub nieokreślony w Polsce.
  2. Umowa o pracę: tłumaczona przez tłumacza przysięgłego.
  3. Roczne zeznanie podatkowe
  4. Wyciąg bankowy z miesięcznego wynagrodzenia za ostatnie 12 miesięcy
  5. Jeśli jest tylko jeden kredytobiorca: Ubezpieczenie na życie
  6. Raport z oceny kredytowej

Ograniczenia dla cudzoziemców kupujących nieruchomości w Polsce

Ograniczenia dla cudzoziemców w Polsce mają przede wszystkim na celu znalezienie sposobów na stworzenie pewnego rodzaju bezpośredniego związku między cudzoziemcem a ziemią. Hipoteka w Polsce dla cudzoziemców może wiązać się z jednym z następujących ograniczeń:

  • Musi mieszkać i pracować w Polsce

Opcja ta oznacza, że cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pobyt (czasowe lub długoterminowe) oraz zezwolenie na pracę, aby móc ubiegać się o polski plan kredytowy.

  • Musi mieć partnera, który jest obywatelem polskim

Inną możliwością wiązania cudzoziemca z ziemią jest małżeństwo obywatela polskiego. Jeśli oboje partnerzy pracują za granicą, np. polski plan hipoteczny przechodziłby przez partnera posiadającego obywatelstwo polskie. Opcja ta pozwala cudzoziemcowi rozważyć także inne banki w Polsce, jeśli status zatrudnienia polskiego partnera znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskich złotych.

  • Własność nieruchomości w Polsce

Własność nieruchomości lub gruntu jest wystarczająca, aby bank mógł wykorzystać ją jako zabezpieczenie w przypadku, gdy nie zostaną dokonane płatności z tytułu polskiego planu hipotecznego.

Przychody z wynajmu w Polsce

Dochód z wynajmu w Polsce musi podlegać opodatkowaniu. Bez względu na to, czy właściciel jest Polakiem, czy nie, musi co roku składać w polskim urzędzie skarbowym deklarację podatkową o dochodach z wynajmu. Dochód z wynajmu podlega comiesięcznym wyliczeniom dokonywanym przez urząd skarbowy co miesiąc. Należy podać numer identyfikacji podatkowej, NIP lub Numer Identyfikacji Podatkowej. Lokalne polskie podatki od nieruchomości są również płatne kwartalnie, a polski podatek od dochodów kapitałowych jest naliczany w wysokości 19%. Różne agencje nieruchomości mogą zajmować się organizacją podatku od nieruchomości w przypadku kredytów hipotecznych w Polsce dla cudzoziemców i dochodów z wynajmu.