Reforma podatkowa, zwana „Polskim Porządkiem”, obejmująca szeroki pakiet zachęt podatkowych, mająca na celu zwiększenie innowacyjności w Polsce i przyciągnięcie nowych inwestorów do Polski, a także wsparcie gospodarki w warunkach po COVID-19, została ostatecznie uchwalona. Przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2022 roku. Jednym z elementów programu jest ulga na prototyp.

Czym jest ulga na prototyp?

Zachęty dotyczą w szczególności podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R), inwestujących w automatyzację zakładów produkcyjnych, ulepszanie lub rozwój nowych produktów i/lub usług, rozwój patentów oraz rozszerzanie działalności poprzez rozwój nowych produktów lub przejęcia. Jednak inne podmioty również mogą kwalifikować się do nowych przepisów podatkowych.

Podatnicy, którzy prowadzą działalność  na bazie B+R będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania nawet 200% kosztów pracowników zaangażowanych w projekty B+R (obecnie odliczenie dodatkowe wynosiło 100% i zostanie zwiększone do 200% od 2022 r.). Podatnicy posiadający status CBR będą mieli również możliwość odliczenia 200% innych kosztów kwalifikowanych. Podatnik, który kwalifikuje się zarówno do IP box (5% CIT od dochodów kwalifikowanych), jak i ulgi B+R, będzie miał prawo do obu świadczeń jednocześnie, tj. do pomniejszenia dochodu IP Box o kwalifikowane koszty B+R.

W przypadku, gdy podatnik poniósł stratę lub uzyskany dochód, który uniemożliwia odliczenie ulgi, firma będzie mieć prawo do obniżenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, które odprowadza jako pracodawca - nawet o 19% wartości tejże ulgi B+R. Przepis ten będzie miał zastosowanie do zaliczek na podatek potrącanych z wynagrodzeń pracowników, których zaangażowanie w projekty B+R stanowi co najmniej 50% ich miesięcznego czasu pracy.

Firma, która zajmuje się eksperymentalną produkcją i decyduje się na wprowadzenie nowego produktu na rynek, będzie miała prawo do odliczenia 30% kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania (odliczenie nie może przekroczyć 10% jej dochodu). Ulga na prototyp obejmuje m.in. wydatki na zakup, ulepszenie środków trwałych, które są niezbędnych do zainicjowania próbnej serii produkcyjnej,, a także samego jego wytworzenia oraz koszty pozyskania (surowców) materiałów wyłącznie w celu próbnej produkcji nowego produktu. Katalog kosztów kwalifikowanych wprowadzenia nowego produktu na rynek obejmuje m.in. koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, koszty badań cyklu życia produktów oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

Dowiedz się więcej o uldze na prototyp wchodząc na https://www.a1europe.pl/ulga-na-prototyp/

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp od 2022 - co musisz wiedzieć

Proponowane regulacje obejmują m.in. wiele ulg podatkowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Z przynajmniej części z nich będą mogły skorzystać także firmy informatyczne.

Większa część Polskiego Ładu została zaprojektowana z myślą o biznesie. Rozwiązania przyniosą realne oszczędności, zwłaszcza tym, którzy są prorozwojowi i proinnowacyjni. Polski Ład z szeregiem preferencji podatkowych ma być odpowiedzią na te potrzeby.

Polski Ład oferuje zwolnienia podatkowe, które mają zwiększyć dostępność środków, które z kolei można przeznaczyć na rozwój firm, a dzięki nim inwestycje będą po prostu tańsze dla przedsiębiorców. Stąd za tę samą kwotę, przy tym samym kapitale, będzie można realizować jeszcze ambitniejsze projekty. Dodatkowo przedsiębiorstwa mogą skorzystać z ulgi konsolidacyjnej, która skierowana jest do firm, które łącząc się z innym podmiotem, uratują np. swojego kontrahenta, dostawcę lub inny biznes, który potrzebuje wsparcia.

Jeśli firma zdecyduje się przeznaczyć środki na innowacje, zwiększenie produktywności czy nowe produkty, Polski Ład zapewnia kompleksowy system wsparcia inwestycji i innowacji, który może wspierać biznes na każdym etapie procesu produkcyjnego, od samego pomysłu po sprzedaż ukończony produkt.

Przykładem jest ulga prototypowa, która może ułatwić produkcję testową i certyfikację produktu. Kolejnym rozwiązaniem jest ulga dla innowacyjnych pracowników, na zatrudnienie osób wspierających wdrażanie nowych rozwiązań oraz ulga na robotyzację, ułatwiającą automatyzację procesów w firmie. Gdy produkt zostanie wyprodukowany w Polsce i trafi na rynek na podstawie polskiego patentu, dochód z jego sprzedaży będzie opodatkowany stawką 5%, a nie 19%. Wydatki na rozbudowę można odliczyć dwukrotnie – raz jako koszty uzyskania przychodów, a drugi raz jako ulga podatkowa – do kwoty 1 mln zł.

Pozwoli to zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na stworzenie i przetestowanie prototypu produktu. Ponadto podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę równą 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek. Wysokość odliczenia nie może jednak przekroczyć 10% dochodu przedsiębiorcy w danym roku podatkowym.